Forside
      Cookies
      Sitemap
    Kurser
      Kranføring
        Mobile kraner 8-30 tm med integreret kranbasis
          Mobilkran o. 30 tm m. ballast
        Mobilkran over 30 tm med ballast
          Ny Mobilkran
        Tårnkran og fastopstillede kraner med integreret kranbasis
        G5 Offshore kran (ikke AMU)
      Ejendomsservice
        Syn af boliger, råderet og vedligeholdelsesordninger
      Klimateknik
        Klimatekniske komponenter og målinger, 44988
        Klimateknik, service og drift, 44990
        Klimateknik, drift af klima- og ventilationsanlæg, 44555
        Indregulering af ventilations- og klimaanlæg samt VAV, 44997
        Klimateknik, måling af termisk og akustisk indeklima, 48177
        VENT-ordning, opkvalificering, 45000
        UDGÅET - Elektronisk indberetning af lovpligtige eftersynsrapporter
        Fejlfinding på automatikkomponenter, 44375
        Klimateknik, dimensionering af klimatekniske anlæg, 44999
        Klimateknik, industriventilationsanlæg, service/drift, 44987
        Klimateknik, energioptimering af ventilationsanlæg, 40179
        Klimateknik, CTS, 44991
        Køleanlæg på ventilations- og klimanlæg, 47630
      Fyringsteknik
        Certifikat B, pasning af kedler type 2, 40064
        Mindre damp- og hedtvandskedler højst 120 grader, 48173
        Store dampkedler højst 120 grader, 47915
        Store dampkedler over 120 grader, 48172
        Drift af vandbehandling på kedelanlæg, 48174
        Gasteknik, større kedelanlæg kontrol og måling
        Risikovurdering ved arbejde på et kraftvarmeværk, 47710
        Drift og vedligehold på et kraftvarmeværk, 47725
      Oliefyrsmontør
        Eftersyn og reparation af oliefyrede kedelanlæg < 100 kW
      Spar energi
      Er du ledig?
        127 - Klimateknik og ventilation
        164 - Bygningsvedligeholdelse ejendomsservice
        161 - Energi og miljø, ejendomsservice
        101 - Roustabout / Kranfører
        22 - På vej ind i byggebranchen
      Kompetencefonde
      ug.dk og eVejledning.dk
      VEU-samarbejde
    Kursusplan og tilmelding
      ug.dk og eVejledning
    Om AMU Hoverdal
      Gennemsigtighed og åbenhed
        Udbudsgodkendelser
        Beståelsesprocent
        Vis Kvalitet - Evaluering
        Udbudspolitik
        Undervisningsmiljø
        Udlægning og godkendelser
        Resultatløn Forstander
      Persondatapolitik - GDPR
      Værdigrundlag
      Ophold og indkvartering
        Faciliteter
          Køkken og kantine
          Fritidsaktiviteter
          Værelserne
      Kørselsvejledning
      Hoverdals historie
      Udlagt undervisning
        test
      Undervisningsmiljø
      Beståelsesprocent
      Evalueringer
      Udbudspolitik
      VEU Center samarbejde
      HJÆLP
      Rigtig Mobilkran i undervisningen
      Billedarkiv
      Facebook
      YouTube
      Bestyrelsen
        Referater
      Formålsparagraf
      Vedtægter
      Ledige stillinger
      Link til andre sider
      Værd at vide
      Intern
    Kontakt
      Tak for din henvendelse
      Kundehenvendelser
    Admin - må ikke slettes!!
    Skraldespand

/Forside
/Generel/Brugerguide til kursister og virksomheder - 2011-04.pdf
/Formularer/Ansøgning om kedelpassercertifikat-formular - servicevirksomheder.pdf
/Formularer/Ansøgning om kedelpassercertifikat-formular.pdf
/Formularer/Genveje.htm
/generel/Beståelsesprocent.htm
/Generel/Beståelsesprocent/B575-2014-Q1-Q4.pdf
/Generel/Beståelsesprocent/B575-2015-Q1.pdf
/Generel/Brugerguide til kursister og virksomheder - 2011-04.pdf
/Generel/efteruddannelse_dk.htm
/generel/internat.htm
/Generel/links.htm
/generel/Lokkelykke.pdf
/generel/luftfoto_af_skolen.htm
/generel/ministerbesoeg.htm
/Generel/news.htm
/Generel/Nyhedsarkiv.htm
/generel/tekstoplaeser.htm
/Generel/Udlagt undervisning, 2015.pdf
/generel/Undervisningsmiljøvurdering.htm
/generel/vedtaegter.htm
/Generel/Vilkaar/generelt.htm
/Generel/Vilkaar/handicap.htm
/Generel/Vilkaar/oekonomi.htm
/Generel/Vilkaar/uddannelsesbevis m.m..htm
/Generel/Vilkaar/uddannelsesplanlægning.htm
/Generel/virkGuide.pdf
/images/galleri.htm
/Kursistinfo/kundeinfo.htm
/Kursistinfo/Velkomstfolder-2015-06-08.pdf
/Kursusbeskrivelser/Kedelpasseruddannelsen.htm
/Kursusbeskrivelser/Pasning af dampkedler-diagram.pdf
/kursusbeskrivelser/praktikvejledning-2008-05.pdf
/Kursusdiagrammer/Klimateknikkurser 2010-09, relationer.pdf
/Kursusdiagrammer/Rutediagram kedelpassercertifikat.pdf
/Kursusomraader/Brugerguide_virksomheder.pdf
/Kursusomraader/omraadebeskrivelser/Det lokale uddannelsesudvalg for ejendomserviceteknikkeruddannelsen AMU Hoverdal.pdf
/kursusomraader/omraadebeskrivelser/Kursusbeskrivelser inden for ejendomsserviceområdet.pdf
/kursusomraader/omraadebeskrivelser/Kursusbeskrivelser inden for fyringsteknikområdet.pdf
/kursusomraader/omraadebeskrivelser/Kursusbeskrivelser inden for oliefyrsteknikområdet.pdf
/kursusomraader/regning-matematik.htm
/kursusomraader/Samarbejdspartnere, ejendom.htm
/Kursuspakker/Positivlistens pakke nr. 138, Energi og forsyning, ejendomsservice, 2 - ug.dk.pdf
/Kursuspakker/Positivlistens pakke nr. 140, Bygningsvedligeholdelse, ejendomsservice - ug.dk, ver 2.pdf
/Kursuspakker/Positivlistens pakke nr. 44, Ventilation, Industri - Ejendomme - installation og optimering - ug.dk.pdf
/Kursuspakker/Positivlistens pakke nr. 85, Roustabout, ug.dk.pdf
/Kursusplan/Almen-regning-matematik 2015.pdf
/Kursusplan/AMU Hoverdal samarbejder med følgende uddannelsesinstitutioner.pdf
/Kursusplan/Ejendomsserviceområdet 2015, 2.pdf
/Kursusplan/Fyringsteknik 2015, 3.pdf
/Kursusplan/ingen_kurser.htm
/Kursusplan/Klimateknikområdet 2015.pdf
/Kursusplan/Kranførerområdet 2015.pdf
/Kursusplan/Oliefyrsmontør 2015-2.pdf
/search.htm
/syn-2013/
/syn-2013/brugervejledning.html
/syn-2013/documents/Fejl_og_mangelliste.pdf
/syn-2013/documents/Indflytningsrapport_eksempel.pdf
/syn-2013/documents/Synsrapport.xls
/syn-2013/documents/Synsrapport_B.xls
/syn-2013/documents/Vedligeholdelsesreglement.pdf
/syn-2013/documents/Vedligeholdelsesreglement_B.pdf
/syn-2013/formularer.html
/syn-2013/links.html
/syn-2013/syn.html
/Kurser
/
/kursusomraader/kurser.htm
/Kranføring
/Mobilkrankurser
/kursusomraader/kranfoering.htm
/kursusomraader/omraadebeskrivelser/beskr-kranfoering.htm
/Tårn--og-svingkran
/Tårn--og-svingkran-44908
/Tårn--og-svingkran--44908
/Mobilkran
/Ny-Mobilkran-324940
/Tårnkran-m--integreret-kranbasis
/G5-Offshore--ikke-AMU-
/kursusomraader/ejdservice.htm
/kursusomraader/omraadebeskrivelser/beskr-ejdservice.htm
/Ejendomsservice
/Syn-af-boliger--råderet-og-vedligeholdelsesordninger
/http---www-hoverdal-dk-Syn-af-boliger--r-c3-a5deret-og-vedligeholdelsesordninger
/kursusomraader/klimateknik.htm
/kursusomraader/omraadebeskrivelser/beskr-klimateknik.htm
/Klimateknik
/Klimatekniske-komponenter-og-målinger
/Klimateknik--service-og-drift
/Klimateknik--drift-af-klima--og-ventilationsanlæg
/Indregulering-af-ventilations--og-klimaanlæg-samt-VAV
/Indregulering-af-ventilations--og-klimaanlæg-samt-VAV-44997
/Klimateknik--måling-af-termisk-og-akustisk-indeklima
/VENT--ordning--opkvalificering
/VENT-ordning--opkvalificering
/Elektronisk-indberetning--af-lovpligtige-eftersynsrapporter
/Fejlfinding-på-automatikkomponenter
/Klimateknik--dimensionering-af-klimatekniske-anlæg
/Klimateknik--industriventilationsanlæg--service-drift
/Klimateknik-energioptimering-af-ventilationsanlæg
/Klimateknik--energioptimering-af-ventilationsanlæg
/Klimateknik--CTS
/Køleanlæg-på-ventilations--o-klimanlæg
/Køleanlæg-på-ventilations--og-klimanlæg
/kursusomraader/fyringsteknik.htm
/kursusomraader/omraadebeskrivelser/beskr-fyringsteknik.htm
/Fyringsteknik
/Certifikat-B-pasning-af-kedler-type-2
/Certifikat-B--pasning-af-kedler-type-2
/Alm--kedelpassercertifikat
/Almindeligt-kedelpassercertifikat---Fyringsteknik---Kurser
/Mindre-damp-og-hedtvandskedler-højst-120-grader---Fyringsteknik---KurserMindre-damp-og-hedtvandskedler-højst-120-grader
/Mindre-damp--og-hedtvandskedler-højst-120-grader
/Udvidet-kedelpassercertifikat--type-3
/Udvidet-kedelpassercertifikat--type-III
/Udvidet-kedelpassercertifikat--type-III---Fyringsteknik---Kurser
/Udvidet-kedelpassercertifikat--type-1-og-2
/Udvidet-kedelpassercertifikat--type-I-og-II
/Store-dampkedler-over-120-grader
/Drift-af-vandbehandling-på-kedelanlæg
/Risikovurdering-ved-arbejde-på-et-kraftvarmeværk
/Drift-og-vedligehold-på-et-kraftvarmeværk
/kursusomraader/oliefyrsmontorer.htm
/Landing
/Uddannelsespakker
/Ventilation---Industri-ejendomme
/44-Ventilation---Industri-ejendomme
/Pakke-127---Klimateknik-og-ventilation
/Bygningsvedligeholdelse-ejendomsservice
/140-Bygningsvedligeholdelse-ejendomsservice
/164-Bygningsvedligeholdelse-ejendomsservice
/Energi-og-forsyning-ejendomsservice
/138-Energi-og-forsyning-ejendomsservice
/Roustabout
/85-Roustabout
/På-vej-ind-i-byggebranchen
/22-På-vej-ind-i-byggebranchen
/26-På-vej-ind-i-byggebranchen
/26---På-vej-ind-i-byggebranchen
/VEU-samarbejde-1
/Kursusplan/kursusplan.htm
/generel/om_hoverdal.htm
/Udlagt-undervisning
/Persondataforordningen---GDPR
/generel/Værdigrundl_pæd.udgangspkt.htm
/Værdigrundlag
/Værdigrundlag-320985
/generel/koerselsvejledning.htm
/generel/historie.htm
/Udlagt-undervisning-320986
/generel/Udlagt undervisning.htm
/Undervisningsmiljø
/Beståelsesprocent
/generel/evalueringer.htm
/generel/udbudspolitik.htm
/Udbudspolitik
/Test
/Ny-Mobilkran
/Ny-Mobilkran-323624
/-Rigtig--Mobilkran
/-Rigtig--Mobilkran-i-undervisningen
/YOUTUBE
/generel/bestyrelsen.htm
/Generel/Ledige stillinger.htm